Zdravotní péče v DOZP - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Zdravotní péče

Uživatelům v našem zařízení je poskytována  nepřetržitá  zdravotní péče prostřednictvím registrovaných všeobecných sester pod vedením odborných lékařů a to formou pravidelných ambulantních návštěv – praktického lékaře, rehabilitačního lékaře, neurologa a psychiatra.

Další vyšetření jsou na doporučení ošetřujícího lékaře realizována na specializovaných pracovištích – uživatelům je personálem domova zajišťován doprovod. Péče zahrnuje také preventivní prohlídky gynekologické, stomatologické, předepisování  ortopedických pomůcek apod.

Poskytované služby jsou všestranné s ohledem na individuální potřeby a zdravotní stav každého jednotlivého uživatele. Jsme schopni poskytnout péči i o uživatele se zavedenou NSG sondou nebo Peg.

Rehabilitační péče je zajištěna kvalifikovanými fyzioterapeuty. Vzhledem k různému stupni postižení jsou prováděny metody především facilitačního nebo naopak inhibičního charakteru jako např.:  míčková facilitace, postizometrická relaxace a další formy léčebné individuální nebo skupinové tělesné výchovy (trampolíny, gym. míče, theraband, overbally). Uživatelé mají možnost využívat krytý bazén, aktivizační místnost, cvičení na motomedu. Do ošetřovatelské péče zapojujeme prvky konceptu Bazální stimulace, který podporuje rozvoj vlastní identity, umožňuje těžce postiženým uživatelům lépe vnímat a komunikovat s okolím.

 

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka – zástupce
Ing. Ivana Vyhnalová
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716