3. 6. 2023 - Základní kurz Bazální stimulace

 

POZVÁNKA  NA  ŠKOLÍCÍ  AKCI

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. je vzdělávací instituce akreditovaná:Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky.
ve spolupráci s DOZP Bystřice nad Úhlavou, Vás zve na

Základní kurz Bazální stimulace

vedený kvalifikovaným lektorem dle výběru Institutu Bazální stimulace
Termín konání:                                       3. – 4.6.2023
Místo konání:                                         DOZP Bystřice nad Úhlavou p.o.
                                                               Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
Začátek školící akce:                              8,30 hod   3.6.2023
Předpokládaný konec školící akce:      18,30 hod  4.6.2023    
 
Délka kurzu je 20 – 24 vyučovacích hodin (dle počtu účastníků)  Kurz bývá rozvržen takto:
1. den  10 – 12 vyučovacích hodin – tzn. 5 - 6 vyučovacích bloků
2. den  10 -  12 vyučovacích hodin – tzn. 5 - 6 vyučovacích bloků
 
 Cíl akreditovaného kurzu: 
  Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností konceptu Bazální stimulace.  Posílení schopnosti pracovníků v zdravotních a sociálních službách zaznamenat, adekvátně reagovat a saturovat potřeby u klientů, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, lokomoce a percepce. Teoretická výuka je proložena sebe prožitkovými cvičeními, praktická výuka probíhá ve dvojicích. Účastníci se na sobě učí stimulační techniky pod pečlivou kontrolou lektora. Během kurzu se intenzivně pracuje se skripty, které účastníci obdrží na začátku kurzu.
Témata vzdělávacího programu: 
• teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (poznatky z neurologie, fyziologie, anatomie, vývojové psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství) 
• základní prvky konceptu, jejich rozdělení, základy anatomie a fyziologie bazálních percepčních orgánů 
• techniky somatických stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností) 
• techniky vestibulárních stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností) 
• techniky vibračních stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností) 
• teoretická východiska pro integraci biografické anamnézy klienta do aplikace Bazální stimulace 
• 10 centrálních evropských cílů pro strukturu individuálních plánů v konceptu Bazální stimulace 
 
Účastníci si s sebou přinesou: deku, karimatku, pohodlné oblečení, 2 žínky, ručník, pleťové mléko, pohodlné oblečení a ponožky na stimulaci, pastelky (4 barvy).
Nutnost doložit kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (vysvědčení či diplomu) platí jen u účastníků, kteří budou chtít vystavit osvědčení MZČR. Jedná se o následující profese: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví a klinický logoped.
 
... pdf soubor ZDE:

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing