26. 4. 2022 - První pomoc a prevence infekčních onemocnění - Mgr. Jaroslava Slaná

První pomoc a prevence infekčních onemocnění - Mgr. Jaroslava Slaná

POZVÁNKA  NA  ŠKOLÍCÍ  AKCI

Společnost SEMILEAS, a. s. ve spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením
v Bystřici nad Úhlavou Vás zvou na školící akci na téma:

První pomoc a prevence infekčních onemocnění - Mgr. Jaroslava Slaná

Termín konání:                                    26. dubna 2022
Místo konání:                                      DOZP Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
Začátek školící akce:                          09,00 hod.
Předpokládaný konec školící akce:    15,00 hod.
Účastnický poplatek:                          dle dohody 

Program:
08,30 – 09,00    hod.        Registrace účastníků.
09,00 – 09,05    hod.        Zahájení školící akce.
11, 30 hod                        Oběd
09,05 – 15,00     hod.       Přednáška na uvedené téma, diskuze a ukončení školící akce

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, kterými při náhlém ohrožení zdraví či života člověka cílevědomě a účinně omezujeme následky poranění. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Schopnost poskytnou účinnou předlékařskou první pomoc poraněnému uživateli a zajistit jeho bezpečí, patří do kompetencí všech pracovníků v sociálních službách. Kurz se zabývá také první pomocí při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele. 

Obsah:  
• první pomoc v právní úpravě 
• malé rány a jejich ošetření 
• druhy krvácení a jeho zvládání 
•poleptání, popálení, termické poškození plic 
• ošetření úrazů pohybového systému 
• kardiopulmonální resuscitace
    – nácvik na modelu 
• akutní zdravotní stavy ohrožující život 
 

 
Po objevu penicilinu a sulfonamidů se většina odborníků domnívala, že je problém nozokomiálních nákaz vyřešen. Ukazuje se, že tento názor byl mylný, protože vznikají bakteriální populace rezistentní na antibiotika. Riziko nozokomiálních nákaz tedy opět stoupá a jejich historie je stále otevřená. Kurz předkládá zajímavé poznatky z výzkumu v sociálních a zdravotnických zařízeních a poukazuje na vědomé i nevědomé chybné pracovní postupy ošetřujícího personálu. Není opomenuto ani rizikové chování v soukromém životě. 

Obsah: 
 
• historie mikrobiologie od středověkých morů 
    po současnost 
• rizikové faktory šíření nozokomiálních nákaz 
• podíl personálu na přenosu infekce 


• chřipky včetně ptačí a prasečí, infekce 
   močového systému 
• hepatitidy, salmonelóza a listerióza 
• kožní nálezy, svrab, plísně 
• MRSA, TBC, HIV 

 
 Kurz splňuje požadavky průběžného proškolování personálu v oblasti hygienicko-epidemiologických nařízení. 

Akce v trvání 16 hodin MPSV. 
 

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing