Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře

v letech 2013 - 2015

Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře byl zahájen koncem roku 2013

Finanční prostředky byly použity na komplexní opravu budovy. Během stavebních úprav byla zajištěna statika budovy pomocí nosníků, byla realizována úprava střechy tak, aby nedocházelo k zatékání. Došlo k zateplení a nátěru pláště budovy. Byly vyměněny stávající okna i dveře. Zároveň jsme vylepšili pohyb uvnitř budovy uživatelů a to jak mobilních, tak i imobilních, díky novému výtahu. Zvýšili jsme tak možnost jejich kontaktů mezi sebou a to přirozenou cestou. V prostorách hlavního vstupu vznikla kavárna pro uživatele. Dále se zde nachází dílna pracovní rehabilitace, kde uživatelé pod vedením aktivizačních pracovníků vytvářejí různé výrobky, které se dále nabízejí k prodeji při různých akcí. Došlo k zastřešení nevyužité terasy v jejíž prostorách vznikly dva nové dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Zároveň některé vnitřní prostory budovy byly zrekonstruovány – výmalba pokojů, chodeb včetně nového vybavení, obnova WC a koupelen. Touto stavební akcí jsme zkvalitnili i poskytované sociální služby, což spočívá v nabídce ubytování v méně lůžkových pokojích. Pokoje jsou nově vybaveny a naskýtají nové možnosti využití vnitřního prostoru. V budově žije 30 klientů.

Celková hodnota investice (statické posudky, studie, PD, samotná stavba a další) dosáhla 11,5 mil. Kč z čehož 600 tis. Kč se podílel na dovybavení Domov Bystřice. Výběrové řízení bylo realizováno ve spolupráci CNPK. Stavbu zrealizovala firma Miras – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň. Velký dík při realizaci tohoto projektu patří především investorovi – Plzeňskému kraji osobní podpoře pana radního Mgr. Zdeňka Honze a technickému dozoru Ing. Ivanu Šilarovi nejen za finanční pomoc, ale i trpělivost a ochotu v řešení věcí kolem stavby. 

Budova byla slavnostně otevřena 26. 3. 2015.

Fotogalerie

Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře Projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716