5. 3. 2019 - Problematika poruch chování uživatelů v sociálních službách

Bc. Simona Tomanová

Problematika poruch chování uživatelů v sociálních službách

POZVÁNKA NA ŠKOLÍCÍ AKCI

Společnost SEMILEAS, a. s. ve spolupráci

s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou Vás zvou na školící akci na téma:

Problematika poruch chování uživatelů v sociálních službách

Bc. Simona Tomanová

Termín konání:                                          5. března 2019

Místo konání:                                            DOZP Bystřice nad Úhlavou, p. o., Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Rozsah:                                  9:00 – 15:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Místo konání:                        Bystřice nad Úhlavou

Program:                               

08,45 – 09,00  hod.                 Registrace účastníků.

09,00 – 09,05  hod.                 Zahájení školící akce.

09,05 – 14,45 hod.                 Přednáška na uvedené téma

14,45 – 15,00  hod.                 Diskuze a ukončení školící akce.

Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám adaptačního chování. Není to nemoc, ale trvalý stav.

Vzdělávací program vysvětluje příčiny, projevy a spouštěcí mechanismy chování, které je mimo očekávanou normu. Na příkladech dobré praxe budou předány informace, jak motivovat a pracovat s klienty s poruchami chování při zachování jejich autonomie a důstojnosti.

Obsah:

  • historický exkurz do problematiky
  • nové trendy v péči o osoby se zdravotním postižením
  • psychologické zvláštnosti u jedinců s mentální retardací
  • problémové chování a jeho dopady
  • motivační prvky a podpora vhodného chování
  • doporučené metody práce s klienty s poruchou chování
  • účinnost komunitní podpory

Akce v trvání 8 hodin MPSV. / Nově i pro zdravotní sestry. /

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing