16. 6. 2020 - Pozvánka na školící akci

Prevence vybraných přenosných onemocnění – COVID 19

Pozvánka na školící akci

Lektorka je absolventkou MU LF Brno obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii. Více jak 25 let pracovala v pobytových sociálních službách a posledních 18 let jako vedoucí péče a vrchní sestra. V současné době pracuje ve zdravotní pobytové službě na infekčním pracovišti. Na svých prakticky zaměřených kurzech vhodným způsobem využívá zkušeností z obou těchto služeb.

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s preventivními postupy šíření virových nákaz včetně nácviku užívání osobních ochranných prostředků. Účastníci budou umět vyjmenovat rizika, která jsou spojená se šířením virových nákaz a budou vědět, jak se proti nim účinně chránit. V závěru kurzu si osvojí práci v hygienickém a protiepidemickém režimu, budou vědět, jak správně provádět dekontaminační postupy a budou znát zásady bariérové péče. 

 

Kurz pomůže Vašim zaměstnancům splnit požadavky průběžného proškolování v oblasti hygienicko-epidemiologických nařízení.

 

Obsah:

  • Charakteristika přenosu virových nákaz.
  • Rizikové faktory a šíření Covid 19.
  • Pečující personál jako jeden z rizikových faktorů šíření Covid 19.
  • Demonstrace a nácvik užívání osobních ochranných prostředků.
  • Zásady bariérové péče a specifika práce s klienty s Covid 19 pozitivními.
  • Hygienický a protiepidemický režim a dekontaminační postupy.

 

Místo konání:          Domov pro OSZP Bystřice nad Úhlavou 44

Délka:                        3 vyučovací hodiny

Termín:                     16.6. 2020 / 1 skupina: 9 – 12 hod., 2 skupina:  12,3 – 15,3 hod. /

Počet účastníků:                 max. 30 osob v každé skupině

 

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:  Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží potvrzení o akreditovaném kurzu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing