7. 5. 2019 - Pozvánka na školící akci

Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb

Pozvánka na školící akci

Bc. Simona Tomanová

Termín konání:                                          7. května  2019

Místo konání:                                            DOZP Bystřice nad Úhlavou, p.o.

                                                                   Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Rozsah:                                  9:00 – 15:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Místo konání:                         Bystřice nad Úhlavou

Program:                                 08,45 – 09,00  hod.                Registrace účastníků.

09,00 – 09,05 hod.                Zahájení školící akce.

09,05 – 14,45 hod.                Přednáška na uvedené téma

14,45 – 15,00 hod.                Diskuze a ukončení školící akce.

 

Volný čas a volnočasové aktivity jsou důležitou součástí soukromého života každého člověka, a proto přirozeně patří i mezi potřeby uživatelů sociálních služeb. Seminář přístupnou formou seznamuje s plánováním aktivit klientů s ohledem na jejich schopnosti, dovednosti, mentalitu a zdravotní stav. Objasňuje techniky arteterapie, která má mnohaletou tradici i techniky ergoterapie, která je podstatně mladší. Součástí výkladu je i návod na vhodnou motivaci klientů k činnostem, zaměření se na rozvoj a udržení tělesných, mentálních a sociálních schopností s ohledem na autonomii a individuální schopnosti každého uživatele.

Obsah:

  • volný čas a životní styl
  • volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením
  • plánování, příprava a realizace aktivit
  • motivace klientů k činnostem a podpora jejich tvořivosti
  • ergoterapie, pohybové aktivity, společenské programy
  • arteterapie, zaměření na prožitek z výtvarné činnosti
  • rozdíl mezi přirozenou a umělou aktivitou

 Akce v trvání 8 hodin MPSV.

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing