Pozvánka na besedu

s HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy

Pozvánka na besedu

HZS PK a Domov Bystřice Vás zvou na školící akci na téma:

Požární prevence, rizika, opatření v Domově Bystřice - praktické ukázky

  • Úvod - podmínky pro vznik požáru, principy požární prevence obecně vztažené k objektu Domova Bystřice (požární úseky, chráněné únikové cesty, požárně bezpečnostní zařízení – viz dále).
  • Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními.
  • Požární rizika v Domově Bystřice - aktualizovaná fotodokumentace požárů v KT okrese – (nejrozsáhlejší část prezentace).
  • Preventivní opatření před vznikem požáru.
  • Co dělat v případě vzniku požáru v Domově Bystřice (volání na tísňové linky - připomenout princip funkce EPS, ZDP; hašení – hasicí přístroje, hydranty; průběh evakuace).

nprap. Ing. Dana Bešťáková, vrchní inspektor

mjr. Ing. Josef Grossl, vrchní komisař

Termín konání: 19. června 2018

Místo konání: DOZP Bystřice nad Úhlavou, p. o., Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, společenská místnost

Registrace účastníků: 8,50 hod.

Začátek školící akce: 9,00 hod.

Předpokládaný konec školící akce: 11,00 hod.

Za pasivní účast na této školící akci budou účastníkovi přiznány 2 hodiny do vzdělávání.

Fotogalerie

Pozvánka na besedu

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing