Jak jsme u nás stavěli

2007-2008

  • od srpna roku 2008 Domov v Bystřici zahájil investiční akci – „Dostavbu domova“, která v 1.etapě řeší postupnou obměnu sociálních zařízení pro personál, vybudování nových soc. zařízení pro uživatele, výměnu dveří...
  • 1.fáze vyklizení a bourání dílny
  • v měsíci říjnu 2008 byl nainstalován stropní závěsný systém pro přesun našich uživatelů na odděleních č. 1 a č. 4
  • během měsíců září až listopad byla v rámci plánované investice zrealizována obměna schodiště a sociálního zařízení pro personál v prvním patře domova
  • v měsíci červnu 2008 došlo ke stavebním úpravám vnitřního bazénu - využívání bazénu pro širší spektrum klientů (neplavců i v rámci rehabilitace)
  • 4. března 2008 otevření přípravného bytu pro 4 klienty
  • nová střecha na Domově - 2/3 nové krytiny. Náš Domov dostal na podzim roku 2007 novou střechu - akce byla uhrazena z vlastních zdrojů organizace ve výši 3,4 mil. Kč
  • ...a nezapomínáme také na investiční akce, týkajících se parkových úprav

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716