AKCE A DOMÁCÍ DÍLNY

Dílna pracovní rehabilitace

Podívejte se, jak umíme pracovat doma i jinde v galerii ZDE

V rámci aktivizačních činností mohou uživatelé našeho domova využívat dílnu pracovní rehabilitace. Podle svého zájmu a schopností mají možnost výběru z různorodých výtvarných technik a činností - výroba dekoračních předmětů z různých materiálů a přírodnin, pletení z pedigu, batikování, práce s hlínou, vyšívání, pletení na hrábích... Výrobky z dílny pracovní rehabilitace jsou označeny logem domova. Tyto výrobky jsou nabízeny veřejnosti při různých prezentacích domova - např. den otevřených dveří, charitativní jarmarky, dárky pro sponzory.

Podívejte se na "malý" výběr z výrobků našich klientů.

Zájmové aktivity uživatelů

V zařízení působí několik zájmových kroužků. Jedná se o taneční kroužek Bystřinka, hudební skupinu Mikeška, tanečně-pohybový kroužek, kroužek Aquabely.

Taneční kroužek Bystřinka

Volný čas a my - podívejte se ZDE

Zde je zapojeno 12 uživatelů, kteří pod vedením aktivizačních pracovnic  Romany Larvová a Radky Korčíkové nacvičují různé druhy tanců, se kterými pak vystupují na různých akcích pořádaných v domově i mimo něj –   „Kralovický podzim“ v Kralovicích, „Na jedné lodi“ v Klatovech, „Prostor pro duši“ v Tachově, na „Česko-bavorské neděli“, či při oslavách města Nýrska.

Tanečně-pohybový kroužek

Působí pod vedením pana Mgr. Petra Velety a paní Romany Larvové. V tomto kroužku jsou zapojeni méně pohybliví uživatelé včetně dvou imobilních uživatelů. Tento kroužek nás reprezentuje na různých akcích mimo domov  a také se podílí na zpestření zábavy v našem zařízení – např. vánoční besídka.

Hudební skupina Mikeška

Naše malé velké OSLAVY

Zaměřuje se na hraní lidových písní, tak i písní moderních, staropražských a country. Scházejí se každé pondělí, kdy hrají pro potěšení všech uživatelů v zařízení. Kapela je zvána na různé festivaly a akce mimo domov – „Festival porozumění“ v Mariánských Lázních, akce „Na jedné lodi“ v Klatovech, na „Česko-bavorské neděli“ v Bayerisch Eisensteinu apod.

Kromě těchto zájmových kroužků mají uživatelé možnost zapojit se do různých sportovních aktivit – fotbal, turistika, cvičení v aktivizační místnosti, plavání v bazénu apod. Mimo tyto aktivity probíhá v zařízení každý týden „Filmové úterý“, zde se promítají filmy a pohádky v kulturní místnosti. Tuto aktivitu mohou navštěvovat uživatelé téměř všech stupňů postižení. 

Na naše akce se můžete podívat ZDE.

Pracovní možnosti klientů

Uživatelé mají možnost vykonávat různé pracovní činnosti na základě pracovně-právních vztahů buď v provozech zařízení, jedná se např. o výpomoc v prádelně, v kuchyni, v údržbářské dílně, ale i v organizacích mimo zařízení jako je např. Aeroxon Klatovy či TS Nýrsko. V rámci pracovní terapie mohou vypomáhat při údržbě rozsáhlé zahrady nebo pomáhat při úklidu prostor zařízení.

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716