4. 4. 2023 - Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností

POZVÁNKA  NA  ŠKOLÍCÍ  AKCI

Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností

 
Akreditace MPSV: A2019/1381-PC 
Lektor: Mgr. Ondřej Kolařík 
Termín: 4.4.2023
Začátek: 9:00 hod (8 vyučovacích hodin) 
Oběd: 11.30 hod.
 
Místo konání: 
 
U uživatelů sociálních služeb se sníženou mobilitou se často setkáváme s rizikem vzniku imobilizačního syndromu a následným poškozením funkčnosti jednotlivých orgánových systémů. Proto je tento vzdělávací program zaměřen na informace z fyzioterapie, jak správně manipulovat s klientem v lůžku i mimo něj, jak provádět pasivní pohyby klienta se současnou stimulací jeho smyslového vnímání, jak podkládat místa s rizikem vzniku dekubitů správně zvolenými polohovacími pomůckami, jak využít dechová cvičení pro zlepšení kvality dýchání klienta. Účastníci kurzu si vyzkouší techniky bezpečného přesunu klienta z lůžka na židli nebo na kolečkové křeslo a zpět. 
 
Obsah: 
• rizika imobilizačního syndromu, psychosociální reakce 
• pasivní pohyby se stimulací senzorického vnímání 
• uvědomění si vlastního těla a prostoru kolem něj 
• využití polohovacích pomůcek při manipulaci s imobilním klientem 
• využití respiračních technik pro mobilizaci hlenu a snadné vykašlávání 
• přesuny imobilního klienta pomocí kompenzačních pomůcek 
• příklady dobré praxe 
 
Doklady o absolvovaném vzdělávání: 
Účastníkům kurzu bude vystaveno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. 
 
... zobrazit soubor PDF

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing