29. 4. 2022 - Ochrana osobních údajů v praxi Domova sociálních služeb, aneb osobní údaje v otázkách a odpovědích – praktické desatero“

Ochrana osobních údajů v praxi Domova sociálních služeb, aneb osobní údaje v otázkách a odpovědích – praktické desatero“

SHRNUTÍ TÉMAT ŠKOLENÍ

„Ochrana osobních údajů v praxi Domova sociálních služeb“

aneb

„Osobní údaje v otázkách a odpovědích – praktické desatero“

1) Co je a co není „osobní údaj“

2) Co je a co není „zpracování osobních údajů“

3) Jakými zásadami se řídit při zpracování osobních údajů

4) Jaké existují právní tituly pro zpracování osobních údajů

5) Jak pracovat s „citlivými“ osobními údaji

6) Co znamená „správce osobních údajů“, co „zpracovatel“

7) Jaká práva mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

8) Jaké jsou okruhy osobních údajů zpracovávané v Domově

9) Jaké povinnosti je třeba dodržet při práci s OÚ v Domově (všeobecné – zvláštní)

10) Jaké dokumenty a jaká další opatření řeší ochranu OÚ v praxi Domova 

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing