16. 5. 2023 - Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči

Pozvánka na akreditovaný seminář

Název kurzu:         Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči


Vzdělavatel:             Schola Medica
Č. akreditace MPSV ČR: A2019/0374-SP/PC/PP
Lektor/lektoři:          Ing. Hana Podzemná
Datum a místo konání: 16.5.2023, DOZP Bystřice nad Úhlavou
Začátek:         9:00 hod (8 vyučovacích hodin) 
Oběd:             11.30 hod.

               Informace získané v kurzu podpoří kvalitu komunikačního procesu, umožní včas rozpoznat potencionální bariéry a prostřednictvím  vhodných způsobů nastavit opatření tak, aby komunikace byla co nejvíce efektivní . Zejména se zaměříme na prevenci nedorozumění  a realizaci komunikačního záměru. Budou probrány různé druhy komunikačních strategií jako hlavního nástroje komunikace a práce s klientem, s rodinou klienta a vzájemné komunikace mezi kolegy 

Osnova kurzu:
    Úvod - základní seznámení s problematikou
    Teoretický základ - komunikační kompetence, které jsou při práci PSS potřebné
    Specifika komunikace s klienty, jejich příbuznými a komunikace s kolegy
    Bariéry ve verbální a neverbální komunikaci
    Prevence nedorozumění a možných k problémů
    Náhled do jednotlivých strategií komunikace  a možnosti jejich využívání
    Modelové situace - praktické ukázky
Doklady o absolvovaném vzdělávání:  Účastníkům kurzu bude vystaveno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. 
 

... zobrazit soubor PDF

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing